Φτάνει το τέλος του κόσμου! (VIDEO)


Έρχεται το τέλος του κόσμου!
Έρχεται το τέλος του κόσμου!
 Ο τέταρτος καβαλάρης της αποκάλυψης παρών στην εξέγερση της Αιγύπτου
Το βίντεο που ακολουθεί προέρχεται από το Euronews και έχει

 γυριστεί κατά τη διάρκεια των πρόσφατων γεγονότων στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα. Tις τελευταίες ημέρες κάνει το γύρο του διαδικτύου προκαλώντας αντιφατικές απόψεις. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το Euronews το βίντεο δεν είναι προϊόν μοντάζ και προέρχεται από το πρακτορείο REUTERS.

Όπως θα δείτε στα πλάνα, κάποια στιγμή ανάμεσα στους διαδηλωτές εμφανίζεται μία μορφή που έχει κιτρινοπράσινο χρώμα και -για πολλούς- μοιάζει με καβαλάρη πάνω σε άλογο που πετά πάνω από τα κεφάλια των διαδηλωτών.

Ο συνδυασμός του χρώματος και του σχήματος, οδήγησε μία μεγάλη μερίδα ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για τον τέταρτο καβαλάρη, όπως αυτός περιγράφεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη (κεφ. ΣΤ). Το τέταρτο άλογο, που καβαλάρης του είναι ο Θάνατος, ενώ από πίσω του ακολουθεί ο Άδης, ταυτίζεται με τον θάνατο των ανθρώπων ο οποίος, κατά τον Ιωάννη, θα έρθει με διάφορους τρόπους.

Ακολούθησαν συζητήσεις επί συζητήσεων, με βασικό επιχείρημα των διαφωνούντων ότι το άλογο που αναφέρει ο Ιωάννης, δεν είχε χρώμα κιτρινοπράσινο (όπως η μορφή του βίντεο) αλλά ωχρό, δηλαδή κίτρινο.

Τι λέει το κείμενο της Αποκάλυψης στην αρχαία ελληνική γλώσσα

ς: 7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνήν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος· ἔρχου.

ς: 8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ, ὄνομα αὐτῷ ὁ θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾽ αὐ τοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

Τι λέει το κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη μεταφρασμένο στην καθαρεύουσα

ς:7 Καὶ ὅτε ἤνοιξε τὴν σφραγίδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζώου λέγουσαν· ῎Ερχου καὶ βλέπε.

ς:8 Καὶ εἶδον, καὶ ἰδού, ἵππος ὠχρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὠνομάζετο θάνατος, καὶ ὁ ῞Αιδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη εἰς αὐτοὺς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, νὰ θανατώσωσι μὲ ῥομφαίαν καὶ μὲ πεῖναν καὶ μὲ θάνατον καὶ μὲ τὰ θηρία τῆς γῆς.

Τι λέει το κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη μεταφρασμένο στη δημοτική

ς:7 Kι όταν άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να λέει: “Έλα”!

ς:8 Kοίταξα, λοιπόν, και είδα ένα άλογο που το χρώμα του ήταν κίτρινο, με τον καβαλάρη του, και το όνομα του καβαλάρη του ήταν “O Θάνατος”! Kι από κοντά τον ακολουθούσε ο Άδης. Kαι δόθηκε σ’ αυτούς η εξουσία να εξοντώσουν το ένα τέταρτο της γης με ρομφαία και με πείνα και με θανατικό και με κατασπαραγμό από τα θηρία της γης.

Είναι φανερό ότι το μπέρδεμα οφείλεται στη διαφορετική απόδοση του χρώματος του αλόγου, από μετάφραση σε μετάφραση. Έτσι, ενώ στο αρχαίο κείμενο αναφέρεται ως "χλωρό", δηλαδή πρασινοκίτρινο όπως και της μορφής που καταγράφεται στο βίντεο, στην καθαρεύουσα γίνεται "ωχρό", άρα φτάνει στη δημοτική να είναι "κίτρινο". Τα συμπεράσματα, δικά σας.Πηγή : Pyles.tv

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στην σελίδα μου.

.